Lejebetingelser

Følgende betingelser er gældende for leje af udstyr via www.lejgopro.dk. Ændringer i betingelserne kan ske uden varsel, men det er de på bookningstidspunktet gældende betingelser, som er gældende, også selv om lejeperioden ligger efter indførslen af de nye betingelser. I betingelserne henvises til personen/institutionen/firmaet som ”Lejer”.

 

1. Myndig
Lejer skal være fyldt 18 år.

2. Anvendelse
Fremleje til tredjemand må kun ske med skriftlig godkendelse af Udlejer.

3. Levering
Stk. 1.: Levering sker til Lejers nærmeste pakkeshop. Under Lejeperioden er det Lejer som hæfter 100% for det lejede udstyr.

Stk. 2: Udlejer har klargjort og gennemgået udstyret, opladt batteri og rengjort det før afsendelse og har fundet det i funktionel stand. Det er Lejer, der skal påpege evt. forkert udleveret udstyr, fejl eller mangler på udstyret.

Stk. 3.: Det er Lejers ansvar at sikre sig, at eget og 3. parts udstyr kan tilsluttes det lejede udstyr fra Udlejer. Instruktion og vejledning herom påhviler ikke Udlejer, men Udlejer hjælper gerne i det omfang, det er muligt.

4. Aflevering
Stk. 1.: Det forventes, at Lejer har udvist omsorg for det lejede udstyr og informerer Udlejer, hvis der er påført skade, eller om anden væsentlig information omkring udstyret.

Stk. 2.: Lejer er selv ansvarlig for at returnere udstyret til en pakkeshop efter endt brug. Hvis udstyret ikke er returneret til Udlejer til den aftalte returdag/-tid, udløser dette ekstra leje, medmindre andet er skriftligt aftalt. Der pålægges dagsleje pr. påbegyndt dag, så længe udstyret ikke er afleveret, gældende fra den aftalte afleveringsdag.

Stk. 3.: Returneres udstyret ikke til tiden, eller indgås der ikke en skriftlig aftale om forlængelse af lejeperioden, pådrager Lejer sig ansvar i medfør af straffelovens § 293 (Brugstyveri).

Stk. 4.: Returnering af det lejede udstyr inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil uden særlig skriftlig aftale med Udlejer ikke berettige Lejer til en nedsættelse af lejebeløbet.

Stk. 5.: Afleveres det lejede udstyret med tape, klistermærker eller andre genstande påklistret, udover vores egne klistermærker, faktureres Lejer kr. 450,- pr. påbegyndt time, det tager at ”rense” udstyret.

5. Transport
Udlejer forbeholder sig ret til at godkende transporten af det lejede udstyr og kan tilbageholde udstyret, hvis det ikke findes i forsvarlig stand.

6. Lejeperiode
Stk. 1.: Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra Udlejer og er til rådighed efter. Hvis udstyret ikke er returneret til vores forretning/lager ifølge aftalt tid, udløser det ifølge §4. Stk.2. leje, indtil udstyret er retur.

Stk. 2.: Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt. Til afhentningsberettiget misligholdes hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

Stk. 3.: Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales. Under alle omstændigheder skal det ske skriftligt.

8. Priser.
Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid, af Udlejer fastsatte priser. De nævnte priser i lejekontrakten er beregnet ud fra grundlag af de, til enhver tid, af Udlejer fastsatte priser.

9. Betaling
Stk. 1.: Der kan betales via MobilePay eller faktura.

Stk. 2.: Buler, ridser og andre skader er på lejers regning.

10. Skader
Stk. 1.: Udlejer er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr. Lejer er ansvarlig for skader, bl.a.: a) Mekaniske el. elektriske forstyrrelser, herunder forkerte spændinger i strømudtag. b) Glemt, tabt, stjålet, forlagt eller anden bortkomst. d) Skader der er forvoldt af lejer, skal erstattes af Lejer til det lejedes vejledende udsalgspris.

Stk. 2.: Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede udstyr.

 

11. Ændringer eller reparation af udstyr
Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig skriftlig tilladelse fra Udlejer.

12. Udstyr
Alt udstyr tilhører Udlejer og må ikke videreudlejes, pantsættes, eksporteres, sælges, transporteres til udlandet uden særskilt tilladelse fra Udlejer.